Contact

Contact

Mevrouw W. Custers is als zorgcoördinator werkzaam op het secretariaat van de praktijk en onderhoudt de contacten tussen cliënten en dhr Schenk en tussen hem en  verwijzers/huisartsen. Zij vervult een centrale rol bij de intake en bewaakt gemaakte afspraken. Zij is beschikbaar voor het geven van uitgebreide informatie over de aanmeldingsprocedure, over de financiële aspecten e.d. en voor het maken van de afspraken.

Telefoon: 0495 450111.   (Maandag t/m woensdag 09.00 tot 15.00 uur)
Fax: 0495 450115
E-mail: info@acceptweert.nl
Post-/Praktijkadres:  Theunishof 3 6006 MV, Weert. 

Meldt u zich vóór uw eerste contact s.v.p. niet via de deurbel, maar maak eerst een afspraak via de telefoon, e-mail of het aanmeldingsformulier. 

Accept is aangesloten bij het samenwerkingsverband van vrijgevestigde GGz praktijken PsyNet Midden Limburg.

Crisiszorg:
Accept is alleen bereikbaar tijdens kantooruren. Mocht u ons niet kunnen bereiken en heeft u met spoed hulp nodig, dan dient u zich te melden bij uw huisarts of de huisartsenpost in uw regio.

Spoedpost Weert:
0495-677677
Vogelsbleek 5 Weert

Huisartsenpost Roermond:
0475-771771
Notenboomlaan 60 Roermond

Huisartsenposten Zuidoost-Brabant:
0900-8861

Accept Weert

Theunishof 3
6006 MV, Weert