De GGz

De GGz

Op 1 januari 2022 is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) omgevormd. Er wordt nu gewerkt via het zogenoemde ZorgPrestatieModel; klik hier voor meer informatie.

Informatie over vergoeding behandelingen

Wij hebben contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars m.u.v. Menzis en Anderzorg. 

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder worden op enkele uitzonderingen na vergoed vanuit de basisverzekering. 

De hoogte van de vergoeding hangt af van het feit of uw behandelaar een contract heeft met uw verzekering. Heeft de behandelaar geen contract, dan hangt de hoogte van de vergoeding af van uw verzekeringspolis. 

Indien de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts. 

No Show 

Als u een afspraak niet, of minder dan een week van tevoren afzegt, zal deze afspraak bij u persoonlijk in rekening worden gebracht. Op basis van een wettelijke regeling wordt een no show niet vergoed door de zorgverzekering. Wij brengen niet het gehele bedrag maar 50 euro bij een no show in rekening. 

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 

Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen www.skgz.nl. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Kwaliteitsstatuut GGz

Klik op onderstaande optie voor inzage in het kwaliteitsstatuut GGz van de individuele behandelaar.

kwaliteitsstatuut-drs-B.G. Schenk

Wachttijd

De wachttijd bij Accept wordt vooral bepaald door de specifieke wensen van cliënt en/of verwijzer. Als men maandag, dinsdag en woensdag de hele dag beschikbaar is voor afspraken, en voor een behandeling met 

  • Cognitieve GedragsTherapie (CGT),
  • Problem Solving Therapie (PST), of
  • Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPT), die voor vergoeding in aanmerking komen bij nagenoeg alle klachten, dan is de wachttijd kort. 

Hoe specifieker de wensen worden wat betreft beschikbaarheid, hoe langer de wachttijd is. 

Aanmeldingswachttijd: dit is de wachttijd van het moment dat de u contact opneemt met de praktijk voor een afspraak en de datum dat de intake plaatsvindt. 

Behandelingswachttijd: dit is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling. 

Accept hanteert op het moment geen behandelingswachttijd, U kunt in vrijwel alle gevallen direct na de intake beginnen met de voorgestelde behandeling. Mocht u gebonden zijn aan een bepaalde tijd kan de wachttijd uiteraard wel oplopen. 

Wij zijn verplicht U op onze site te wijzen op onderstaande tekst: 

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).” 

Deze pagina werd voor U bijgewerkt op: 16-11-2023

Relevante webpagina’s