Uw behandelaar

Uw behandelaar

Accept is de psychotherapiepraktijk van de Heer Drs B.G. Schenk, gezondheidszorgpsycholoog, BIG geregistreerd onder nr.: 79025847825 en psychotherapeut, BIG-geregistreerd onder nr.: 99025847816 *. Lid van het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen.

Voor het maken van afspraken en zorgcoördinatie hebt u contact met mevr. Custers. 

Als u psychische klachten hebt waarbij u onze hulp op prijs stelt, maakt uw huisarts een eerste inschatting van de aard en ernst van de problematiek waarmee u naar de praktijk komt.  

Bij matige klachten, wordt u mogelijk (eerst) in de huisartsenpraktijk geholpen door uw huisarts zelf, of door een praktijkondersteuner GGz (POH GGz).  

Vermoedt uw huisarts dat er een psychische stoornis aanwezig is, dan kunt u doorverwezen worden. Bij Accept kunt u terecht voor zowel generalistische basis GGz als gespecialiseerde GGz. 

* In het BIG- register kunnen zorgverleners zich laten registreren als ze voldoen aan de juiste opleiding en andere eisen. Een BIG registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheden van een zorgverlener en of ze een beschermde titel mogen gebruiken.

De heer Drs B.G. Schenk

 • afgestudeerd aan de universiteit van Amsterdam in 1970, richting klinische psychologie, 
 • specialisatie neuropsychologie 
 • psychiatrisch centrum Sint Willibrord 
 • opleiding gedragstherapie en Rogeriaanse therapie 
 • sociaal psychiatrische dienst Eindhoven 
 • voorzitter overlegroep AGGZ Eindhoven 
 • voorzitter bestuur Jongeren Advies Centrum Eindhoven 
 • medeoprichter Instituut voor Multidiciplinaire Psychotherapie Eindhoven 
 • hoofd intakestaf IMP 
 • opleiding Gestalttherapie, groepstherapie, psychodynamische therapie 
 • wetenschappelijk medewerker klinische psychologie universiteit Tilburg 
 • Riagg Eindhoven afdeling psychotherapie, lid ondernemingsraad 
 • vrijgevestigd psychotherapeut sinds 1990 
 • lid adviesgroep Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten 
 • lid regionale commissies  Riagg-constructie in Zuid Nederland; voorzitter in Limburg 
 • lid toetsingscommissies indicatiestelling Zuid Nederland 
 • deelnemer overleg met Riagg en zorgverzekeraars in Limburg en Brabant/Zeeland 
 • medeoprichter psychotherapiepraktijken Accept, in Weert, Roermond en Eindhoven 
 • deelnemer aan CME & Education van Medscape Psychiatry & Mental Health 
 • lid Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie 
 • lid Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Werkt bij voorkeur eclectisch, appellerend aan de mogelijkheden van de cliënt, na confrontatie met de te accepteren beperkingen en de gemaakte keuzes. 

Op basis van landelijke richtlijnen, maar van mening dat  niet een specifieke methodiek of hulpverlener de oplossing biedt voor een bepaalde klacht of probleem, maar de manier waarop de cliënt er mee omgaat.