Accept Weert

Voor persoonlijke, op maat afgestemde behandelingen.

Welkom bij Accept

Accept is al ruim 30 jaar een solo praktijk voor Gespecialiseerde  – en Basis GGz voor volwassenen met uiteenlopende problematiek. U vindt op deze site informatie waarmee, naar wij hopen, vooral duidelijk wordt dat Accept staat voor persoonlijke, op maat afgestemde behandeling.

Wij bieden

Nagenoeg alle vormen van psychotherapie die voldoen aan de kwaliteitseisen die de overheid stelt.

Kortdurende klachtgerichte en oplossingsgerichte behandelingen.

Steunende structurerende contacten.

Aanmelden

U kunt zich telefonisch of via e-mail aanmelden. U kunt ook gebruik maken van het aanmeldingsformulier, wij hebben dan meteen de juiste NAW-gegevens. Na aanmelding krijgt u zo snel mogelijk een (intake)gesprek, mede afhankelijk van uw voorkeurtijden. Een schriftelijke verwijzing van de huisarts is nodig voor behandeling bij Accept. Ook als u niet door uw huisarts gewezen bent op de mogelijkheden van Accept. Vanzelfsprekend is uw huisarts niet verplicht u te verwijzen.
Er volgen meerdere afspraken om de problematiek in kaart te brengen. Hierna wordt afhankelijk van de bevindingen een diagnose gesteld en een behandelplan met u besproken.

Wachttijd

Door een hoog aantal verwijzingen is de wachttijd soms langer dan bij ons gebruikelijk. Wij streven er naar na aanmelding binnen 4 weken een eerste gesprek te plannen en meestal kunt U na de diagnostiek meteen beginnen met de behandeling. Soms is er een langere wachttijd, deze is met name afhankelijk van uw voorkeurtijden. Op de pagina “wachttijd” leest u meer over de wachttijd.