Methodes

Methodes

Op basis van onderzoek naar het ontstaan en voortbestaan van de klachten/problemen, en de mogelijkheden en motivatie van de cliënt, wordt gezocht naar een benadering die de mogelijkheden die de cliënt bezit, optimaal benut.

Op basis van  de ruim 50-jarige ervaring in de GGZ van dhr Schenk werkt hij improviserend, reagerend op de manier waarop men met zichzelf en de klachten omgaat. Niet strak volgens een bepaalde methode, maar vanuit de mening dat het succes van de behandeling niet afhangt van hem of zijn methode, maar van de mogelijkheden van de cliënt om met zichzelf, met hem en met zijn aanpak om te gaan.

Cliënten hebben soms moeite met zijn afstandelijke opstelling, missen soms het verwachte medeleven, de steun en nabijheid. Men krijgt geen makkelijk te verteren kost voorgeschoteld, maar iets waarvan de smaak en de voedingswaarde zich moet ontwikkelen als men bereid is er de tanden in te zetten, er op te kauwen en het te verteren..

Indien mogelijk wordt er de voorkeur gegeven aan een aanpak gericht op oorzaken en structurele veranderingen boven symptoombestrijding. Ook al omdat dat vaak al zonder veel succes geprobeerd is.

Psychotherapie

Psychotherapeuten zijn hulpverleners die een gespecialiseerde psychotherapie-opleiding hebben gevolgd. In Nederland is de titel psychotherapeut beschermd en mag alleen gevoerd worden indien men door de overheid als zodanig erkend wordt. Hun psychotherapeutische kennis is breed van aard en zij kunnen daarom gericht kiezen uit verschillende therapeutische methodieken (of combinaties van therapeutische technieken toepassen).