Wachttijd

Wachttijd

De wachttijd bij Accept wordt vooral bepaald door de specifieke wensen van cliënt en/of verwijzer. Als men alle dagen in de week beschikbaar is voor afspraken, en voor een behandeling met 

  • Cognitieve GedragsTherapie (CGT),
  • Problem Solving Therapie (PST), of
  • Kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPT), die voor vergoeding in aanmerking komen bij nagenoeg alle klachten, dan is de wachttijd kort. 

Hoe specifieker de wensen worden wat betreft beschikbaarheid, hoe langer de wachttijd is. 

Aanmeldingswachttijd: dit is de wachttijd van het moment dat de u contact opneemt met de praktijk voor een afspraak en de datum dat de intake plaatsvindt. Zonder uw specifieke wensen is momenteel de wachttijd 8 weken.

Behandelingswachttijd: dit is de wachttijd vanaf het moment van intake tot aan de start van de behandeling. 

Accept hanteert op het moment geen behandelingswachttijd, U kunt in vrijwel alle gevallen direct na de intake beginnen met de voorgestelde behandeling. Mocht u gebonden zijn aan een bepaalde tijd kan de wachttijd uiteraard wel oplopen. 

Wij zijn verplicht U op onze site te wijzen op onderstaande tekst: 

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).” 

Deze pagina werd voor U bijgewerkt op: 08-04-2024.