Vergoedingen

Informatie over vergoeding behandelingen 

Wij hebben contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars m.u.v. Menzis en Anderzorg. 

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder worden op enkele uitzonderingen na vergoed vanuit de basisverzekering. 

De hoogte van de vergoeding hangt af van het feit of uw behandelaar een contract heeft met uw verzekering. Heeft de behandelaar geen contract, dan hangt de hoogte van de vergoeding af van uw verzekeringspolis. 

Indien de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt, dan heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts. 

No Show 

Als u een afspraak niet, of minder dan een week van tevoren afzegt, zal deze afspraak bij u persoonlijk in rekening worden gebracht. Op basis van een wettelijke regeling wordt een no show niet vergoed door de zorgverzekering. Wij brengen niet het gehele bedrag maar 50 euro bij een no show in rekening. 

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen 

Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen www.skgz.nl. Meer informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl.